Gå direkt till innehåll
KBMs produktflaskor är av återvunnen plast.
KBMs produktflaskor är av återvunnen plast.

Nyhet -

Ytterligare milstolpe för hållbar utveckling! 100% återvunnen plast i KBMs plastflaskor

Alltsedan grundandet av KBM Professional har produktvecklingen haft ett orubbat fokus på människa och miljö. Stor vikt läggs på hur produkter tas fram, förpackas och transporteras och nu har KBM tagit ytterligare kliv för hållbar utveckling.

KBM har som mål att 2022 nå 100% återvunnen plast i produktflaskor och dunkar. Nu har KBM lyckats nå en bra bit på vägen! Plasten i 1-liters flaskorna har ersatts med 100% återvunnen plast, så kallad PCR-plast.* 

KBMs sortiment av rengöringsmedel och hygienprodukter rymmer i dagsläget ca 80 produkter. Minst 50% av dessa är miljömärkta, merparten av Svanen. 

Därtill innehåller KBMs rengöringsmedel och hygienprodukter i förekommande fall endast växtbaserade tensider och innehåller inga microplaster, gifter eller råvaror som är klassade som hälsofarliga (CMR-ämnen).*

All produktion sker i Norden, till största del i Sverige, i anläggningar som är effektiviserade för att minska CO2-påverkan. Produkterna förpackas i kartonger vars material kommer från miljöcertifierade skogar (FSC).

Det steg som nu tagits med återvunnen plast gör att KBM med stolthet kan medverka till att förhindra att plastavfall hamnar i naturen och påverka allas vårt gemensamma ekosystem. Processen med att nå målet går nu successivt och raskt vidare.

Fotnot

Alla KBMs 1-litersflaskor är nu av återvunnen plast undantaget fyra KBM städkem som på grund av sitt innehåll kräver annan plast.

* PCR-plast står för Post Consumer Recycled och är exempelvis plastprodukter som avslutat sin livscykel som konsumentvara. Det rör sig oftast om PET- och HDPE-produkter som dryckesflaskor och andra genomskinliga plastflaskor. 

* Tensider hjälper till att lösa fett och smuts och ingår ofta i rengöringsmedel och tvål.

* CMR-ämnen står för Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen. De får inte användas om de är ersättningsbara.

* FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag.

Procurator AB erbjuder ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och Glenta. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel. Vår vision är att skapa trygga, säkra och hållbara arbetsplatser. Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag inom industri, bygg, transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är OptiGroup en ledande europeisk distributionskoncern. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige. Mer information på www.optigroup.com.