Gå direkt till innehåll
KBMs produktflaskor är av återvunnen plast.
KBMs produktflaskor är av återvunnen plast.

Nyhet -

Ytterligare milstolpe för hållbar utveckling! 100% återvunnen plast i KBMs plastflaskor

Alltsedan grundandet av KBM Professional har produktvecklingen haft ett orubbat fokus på människa och miljö. Stor vikt läggs på hur produkter tas fram, förpackas och transporteras och nu har KBM tagit ytterligare kliv för hållbar utveckling.

KBM har som mål att 2022 nå 100% återvunnen plast i produktflaskor och dunkar. Nu har KBM lyckats nå en bra bit på vägen! Plasten i 1-liters flaskorna har ersatts med 100% återvunnen plast, så kallad PCR-plast.* 

KBMs sortiment av rengöringsmedel och hygienprodukter rymmer i dagsläget ca 80 produkter. Minst 50% av dessa är miljömärkta, merparten av Svanen. 

Därtill innehåller KBMs rengöringsmedel och hygienprodukter i förekommande fall endast växtbaserade tensider och innehåller inga microplaster, gifter eller råvaror som är klassade som hälsofarliga (CMR-ämnen).*

All produktion sker i Norden, till största del i Sverige, i anläggningar som är effektiviserade för att minska CO2-påverkan. Produkterna förpackas i kartonger vars material kommer från miljöcertifierade skogar (FSC).

Det steg som nu tagits med återvunnen plast gör att KBM med stolthet kan medverka till att förhindra att plastavfall hamnar i naturen och påverka allas vårt gemensamma ekosystem. Processen med att nå målet går nu successivt och raskt vidare.

Fotnot

Alla KBMs 1-litersflaskor är nu av återvunnen plast undantaget fyra KBM städkem som på grund av sitt innehåll kräver annan plast.

* PCR-plast står för Post Consumer Recycled och är exempelvis plastprodukter som avslutat sin livscykel som konsumentvara. Det rör sig oftast om PET- och HDPE-produkter som dryckesflaskor och andra genomskinliga plastflaskor. 

* Tensider hjälper till att lösa fett och smuts och ingår ofta i rengöringsmedel och tvål.

* CMR-ämnen står för Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen. De får inte användas om de är ersättningsbara.

* FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com