Gå direkt till innehåll
Andningsskydd ska väljas med kunskap.
Andningsskydd ska väljas med kunskap.

Blogginlägg -

​Vilket andningsskydd ger skydd mot virus som corona; Covid-19?

Andningsskydd som skyddar mot virus som corona har en hög efterfrågan och kan vara svårt att få tag på. Samtidigt dyker det upp debatter och olika råd kring valet av andningsskydd. Här gäller det att lyssna på de som har kunskap för att välja rätt andningsskydd. 

Vi har bett en av Procurators experter inom andningsskydd - Richard Björö, att delge av sin kunskap.

- Du ska alltid vara uppmärksam på att olika andningsskydd har olika begränsningar och att du därför ska agera därefter. Ett munskydd till exempel är just ett munskydd. Det saknar skydd och klassning mot partiklar och virus för den som bär det. Dock kan du använda det för att minska att sprida smitta vidare. 

Gällande andningsskydd godkända som skydd mot virus finns det olika att välja mellan. Det är dock inte helt lätt utan vägledning, säger Richard. 

- Till exempel finns det andningsskydd som kallas passiva andningsskydd som filtrerande halvmasker. Här är det väldigt viktigt med tillpassning för användaren. Det vill säga, blir det inte tätt mellan andningsskyddet och ansiktet blir det läckage in. Du måste se till att det sluter tätt vilket betyder att om du har skägg ska du raka av det.

Nivåer på andningsskydden ger olika skyddsfaktorer

Richard berättar vidare om så kallade halvmasker med FFP-filter. De är aktuella i sammanhanget och är certifierade enligt standarden EN 149. 

De finns i tre olika nivåer, med eller utan andningsventiler och bedöms enligt en så kallad nominell skyddsfaktor. (En faktor som mäts under laboratorieförhållanden. Alltså inte mätt i verklig arbetsmiljö vilket är viktigt att tänka på.)

  • FFP1-filter är den lägsta nivån. Halvmasken filtrerar 80% av föroreningar i form av partiklar. Nominell skyddsfaktor är 4.
  • FFP2-filter är mellannivån. Halvmasken filtrerar 94% av föroreningar i form av partiklar. Detta filter har även den globala benämningen KN95 och rekommenderas som lägsta skydd av WHO. Nominell skyddsfaktor är 12.
  • FFP3-filter är högsta klassen på partikelfilter. Halvmasken filtrerar 99% av föroreningarna i form av partiklar. Detta skydd har en nominell skyddsfaktor på 50.

- Förutom halvmasker med FFP-filter finns det halvmasker där du kan montera in valfritt filter och som är certifierade enligt EN 140. I detta fall bör du välja ett så kallat P3-filter. Då får du en filtreringsgrad på 99,95% av föroreningarna i form av partiklar och en nominell skyddsfaktor på 48. Denna typ av mask har utandningsventiler.

Sen finns det helmasker där du också monterar filter efter risk, som klassas efter EN 136. Även har gäller det att ha P3-filter i detta läget. En helmask med P3-filter har en filtreringsgrad på 99,95% av föroreningarna i form av partiklar och nominell skyddsfaktor på 1000. Denna typ av mask har utandningsventiler.

- Ytterligare som du ska tänka på om du använder mask med utandningsventil är att du inte filtrerar din egen utandningsluft. Du skyddar alltså endast dig själv. Ska du jobba i arbetsmiljöer med smitta behöver du välja något annat.

För dig som arbetar i högriskmiljöer 

Personal som jobbar där det finns hög risk för smitta och/eller med hög fysisk arbetsbelastning är andningsskydd med så kallat övertryck att rekommendera. Väljer du då skydd med huva/skärm minimerar du risken för inläckage vid dålig tillpassning eller om du har skäggväxt och dylikt.

Nästa steg är fläktassisterat andningsskydd med huva/skärm certifierad enligt EN 12941. Skärmen/huvan ska vara av typen TH3. Även här gäller filter P3. Ett fläktassisterat andningsskydd med skärm har en filtreringsgrad på 99,95% av föroreningarna i form av partiklar och nominell skyddsfaktor på 500.

Därefter finns fläktassisterat andningsskydd med helmask certifierad enligt EN 12942. Masken ska vara av typen TM3 och du ska ha filter P3. Ett fläktassisterat andningsskydd med skärm har en filtreringsgrad på 99,95% av föroreningarna i form av partiklar och nominell skyddsfaktor på 2000.

- Det finns också andningsskydd som är luftmatade från extern källa med luftcylindrar och kompressorer, men det går jag inte in på här. Detta är en grund och försök till vägledning, avslutar Richard. 

Alla ovan nämnda andningsskydd finns i olika fabrikat och modeller. Kom ihåg att komplettera med övrig skyddsutrustning och dekontamineringsutrustning om du arbetar i en miljö som kräver det. 

Har ni frågor eller synpunkter går det bra att kontakta Richard på richard.bjoro@procurator.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Relaterade nyheter