Gå direkt till innehåll
Munskydd (blått i vänstra bilden) skyddar inte bäraren som andningsskydd gör (vitt i högra bilden).
Munskydd (blått i vänstra bilden) skyddar inte bäraren som andningsskydd gör (vitt i högra bilden).

Blogginlägg -

Munskydd eller andningsskydd - vad är skillnaden?

Ibland används ordet munskydd slarvigt för andningsskydd. Ett likadant slarv i praktiken skulle ge förödande konsekvenser. Vi förklarar skillnaden mellan munskydd och andningsskydd för allas personliga säkerhet.

En grundprincip som håller isär de olika skydden är att andningsskydd är personlig skyddsutrustning medan munskydd inte är personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning betyder att den skyddar bäraren på något sätt.

  • Andningsskydd skyddar bäraren mot skadliga ämnen och partiklar i inandningsluften. Det kan vara allt från gaser och partiklar som uppstår vid exempelvis svetsning till luftburna virus. 
  • Munskydd kan hindra partiklar som finns i utandningsluften. Det skyddar alltså inte bäraren utan snarare den eller det som hanteras, exempelvis en patient.

Värt att veta om munskydd

Munskydd delas in i tre klasser: Typ I, Typ II och Typ IIR.

  • Typ I är inte avsett för hälso- och sjukvård.
  • Typ II och Typ IIR kallas ofta kirurgiska munskydd. De är avsedda för kirurgiska och medicinska miljöer och har en bakteriell filtreringsgrad på min ≥ 98%. Typ IIR skyddar även mot stänk.

Munskydd är endast avsedda för engångsbruk. 

Värt att veta om andningsskydd

Andningsskydd delas in i två huvudkategorier: andningsapparater och filterskydd.

Andningsapparater tillför luft eller syrgas som ska vara fri från föroreningar. Exempel på andningsapparater är de tuber som rökdykare inom brandkåren bär på ryggen.

Filterskydd har precis som det låter ett filter som avskiljer partiklar och/eller gaser från inandningsluften. De vanligaste filterskydden är FFP1-, FFP2- och FFP3-masker; filtermasker.

  • En filtermask täcker näsa och mun. De har ofta en klämma vid näsan som behöver klämmas åt för att sitta ordentligt. Alla masker passar dock inte alla. Märker du att luft slinker in eller ut vid sidan ska du byta modell eller mask
  • OBS! Skägg och skäggstubb påverkar skyddsförmågan så att masken inte sitter tätt. Det kan försämra skyddsförmågan med upp till 90%. Se till att vara renrakad om du ska använda en filtermask.

För andningsskydd och filter finns det olika användningstider. Somliga filter är märkta med NR (Not Reusable) - inte återanvändbart, eller R (Reusable) - återanvändningsbart. 

En filtermask märkt med NR kan användas upp till ett arbetspass (åtta timmar) och en filtermask märkt med R kan användas flera arbetspass. Men om det är smutsigt, kontaminerat eller om du känner att andningsmotståndet ökar skall du kassera masken och ta en ny. 

Andningsskydd som skydd mot corona; Covid-19

WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar minst klass FFP2-masker för att skydda bäraren mot Covid-19; corona.

Notera! En FFP-mask kan även ha en utandningsventil som minskar andningsmotståndet. Dessa släpper dock ut utandningsluften ofiltrerad. Ska du skydda omgivningen från din utandningsluft ska du därför ha minst FFP2-mask utan utandningsventil.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Relaterade nyheter

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com