Gå direkt till innehåll
Är du skyddad mot det farliga kvartsdammet?

Blogginlägg -

Är du skyddad mot det farliga kvartsdammet?

Damm som du andas in kan vara en fara för din hälsa. Så är det med förekomsten av kvartsdamm på vissa arbetsplatser. Därför är det allvarligt att arbetsgivare idag brister i att skydda de anställda mot dammet. Vi talar om för dig vilket skydd du ska kräva.

Företag följer inte regler om skydd 

Exponeras du för kvartsdamm, eller stendamm som det också kallas, riskerar du att få livshotande lungsjukdomar som silikos och KOL men även cancer. Risken har varit känd under lång tid och i slutet av 2015 kom nya reviderade föreskrifter ( AFS 2015:2) om hur företag ska agera vid förekomst och hantering av kvartsdamm.

Drygt två år senare visar en granskning gjord av Arbetsmiljöverket att cirka  tre av fyra arbetsplatser brister i att följa föreskrifterna. Riskbedömningarna var inte tillräckliga liksom handlingsplanerna.

Miljöer där kvartsdamm förekommer är främst inom byggbranschen och gruv- samt stenindustrin. Men även inom jordbruk, visst renhållningsarbete och i porslinstillverkning och keramisk industri finns det kvartsdamm. Den som arbetar i sådana miljöer och exponeras för det ska få nödvändigt skydd av arbetsgivaren.

Det här skyddet ska du kräva

Magnus Paulander, Category Manager, personlig skyddsutrustning, säger att det finns ett par skyddsprodukter som är aktuella i dessa fall men minimumkravet är ett andningsskydd: 

- De här partiklarna är ju en dold fara för de syns inte med blotta ögat så du ska ha ett andningsskydd. Men det gäller att du väljer ett skydd som kan filtrera den här typen av partiklar. Dessutom ska du bedöma valet av andningsskydd utifrån hur länge du använder det och vilken typ av arbete du utför. 

Allmänna råd gällande val av andningsskydd:

Observera att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning så att individen får rätt typ av andningsskydd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  • Arbete som görs på under två timmar och som inte är speciellt fysiskt tungt är andningsskydd av typen filtrerande halvmask FFP3 eller halvmask med utbytbart P3 partikelfilter exempel som normalt ger tillräckligt skydd. 
  • Arbete längre än två timmar, som är tyngre rent fysiskt och mer omfattande i smutsigare miljöer som exempelvis när du sanerar betyder högre andningsbelastning och större risker. Då bör du minst ha ett fläktmatat andningsskydd som ger dig ny ren luft. 

Få en överblick: varianter av andningsskydd 

Hur länge skyddar utrustningen?

Magnus berättar vidare att en del frågar hur länge filtret räcker i en andningsmask. Även om föreskrifterna säger att arbetsgivaren regelbundet ska ha rutin för att kontrollera att utrustningen har avsedd effekt ska du själv också göra täthetskontroller inför varje arbetspass. Du ska även hålla koll under tiden du använder skyddet.

- Bär du ett andningsskydd med partikelfilter ska du vara uppmärksam på om det blir svårare att andas. Ju mer partiklar filtret fångar, desto mer ökar andningsmotståndet. Du får också en känsla av att det är obekvämt att använda det. Allt detta är tydliga signaler på att ett partikelfilter ska bytas. 

Titta på alternativen för dig: andningsskydd. Behöver du hjälp i ditt val så hör av dig till oss på info@procurator.se eller telefon 0200 811 000.

Läs mer

"Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm", Arbetsmiljöverket, 24 maj 2017, www.av.se

"Den smutsiga sanningen om dammet", Karolinska institutet, www.ki.se

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com