Gå direkt till innehåll
Fler måste betala efter ny regel från Arbetsmiljöverket

Nyhet -

Fler måste betala efter ny regel från Arbetsmiljöverket

Långt fler arbetsgivare än tidigare måste nu betala för brister i säkerheten. Detta sedan en ny typ av avgift trätt i kraft. 

I syfte att göra arbetsplatser säkrare och minska antalet arbetsplatsolyckor finns det föreskrifter och regler. Dessa grundar sig på Arbetsmiljölagen och ges ut av Arbetsmiljöverket. Ansvaret för att arbetsplatsen följer dem ligger på den som är chef. Du som är arbetstagare ska självklart också se till att följa kraven som din arbetsplats lyder under. 

FLER ARBETSGIVARE SKYLDIGA ATT BETALA

Nu visar en rapport från Arbetsmiljöverket (jan 2017) att en ändring till en ny avgift har lett till att fler arbetsgivare än tidigare måste betala på grund av bristande säkerhet på arbetsplatsen. Framförallt har fler avgifter ökat gällande brister i fallskydd och trucktilstånd. Mer än hälften av avgifterna handlar om detta.

VAD ÄR SKILLNADEN FRÅN TIDIGARE?

Tidigare upptäckt av brister betydde att arbetsgivare först fick ett så kallat inspektionsmeddelande av Arbetsmiljöverket. Det innehöll krav på att förändringar måste göras. Följde inte arbetsgivaren upp detta kunde det leda till domstol och böter eller fängelse. Den här processen kunde ta lång tid. Med den nya regeln kan Arbetsmiljöverket istället skriva ut sanktionsavgifter direkt numera.*

BAKGRUNDEN TILL FÖRÄNDRINGEN

Det som är viktigt att komma ihåg här är att föreskrifterna och reglerna om säkerhet på arbetsplatsen i grund och botten är till för att minimera riskerna på arbetsplatsen och rädda liv. 

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport var dock effekten av de tidigare straffsanktionerna inte tillräckligt effektiva. Förändringen har därför gjorts för att få fler att följa de livsviktiga föreskrifterna och få fram en snabbare reaktion från de som fått sanktionsavgiften på sitt bord. Det kan nämligen handla om stora summor för företaget.

HUR HÖGA BELOPP RÖR DET SIG OM?

Beroende på vad man bryter mot i föreskrifterna samt storleken på företaget kan det bli tal om olika höga belopp. Men som ett exempel, när det gäller brister inom just fallskydd är lägstanivån på avgiften hög - minst 40 000 kronor vilket kan påverka ett företag ganska mycket. 

Anledningen till den höga lägstanivån är att det anses som en väldigt hög olycksrisk när inte fallskyddsreglerna efterföljs.

VILL DU VETA MER?

Vi berättar gärna mer om hur föreskrifterna ska efterlevas på din arbetsplats, hjälper dig med riskanalyser och att hitta rätt personlig skyddsutrustning. Hör av dig till oss på telefon 0200 811 000 eller via info@procurator.se och besök vår hemsida: www.procurator.se  

Kika även på Arbetsmiljöverkets film om arbetsgivares ansvar och den nya regeln:

FOTNOT

* Sanktionsavgifterna på fallskydd gäller arbeten inom Bygg och anläggning AFS 1999:3. De som inte arbetar inom denna AFS, arbetar enligt AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall och där gäller fortfarande det tidigare andra systemet med polisanmälan, åtal och domstolsbeslut.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag.

Procurator AB erbjuder ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och KBM. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel. Vår vision är att skapa trygga, säkra och hållbara arbetsplatser. Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag inom industri, bygg, transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är OptiGroup en ledande europeisk distributionskoncern. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige. Mer information på www.optigroup.com.