Gå direkt till innehåll
Farligt damm andas in på arbetsplatser

Blogginlägg -

Farligt damm andas in på arbetsplatser

Reglerna är tydliga - andningsskydd ska användas i arbetsmiljöer där livshotande damm virvlar upp och hamnar i lungorna. Trots det är det vanligt att andningsskydd inte används.

Tyvärr är synen inte ovanlig - medan sten eller betong kapas, betong bilas eller slipas bärs inte andningsskydd. Likadant när betongspill, stenkross eller schaktmassor skyfflas. Andningsskydd används inte. Båda situationerna är förenade med livsfara. 

Allvarliga sjukdomar på grund av dammet

Dammet som virvlar upp under arbete med sten, betong, olika former av byggnadsspill eller schaktmassor tar sig lätt in i lungorna på den som arbetar i närheten av det. Dammet kallas kvartsdamm och orsakar risk för olika sjukdomar som är kroniska och/eller livshotande. 

Kvartsdamm ger upphov till inflammationer, KOL, silikos (stendammslunga) eller cancer. Somliga av dessa sjukdomar dyker inte upp förrän långt senare, upp till 10-30 år senare. 

Eftersom symtomen från sjukdomarna dyker upp så pass sent är det vanligt att många aningslöst fortsätter att arbeta utan andningsskydd eller korrekt typ av andningsskydd.*

Därmed är det av största vikt att alla som arbetar i den här typen av miljöer direkt från början har fått information om andningsskydd och har tillgång till och använder andningsskydd av rätt typ.

Andningsskydd som ska användas

Minst en halvmask med utbytbart filter av klass P3 ska användas enligt Arbetsmiljöverket i miljöer där det finns risk för stendamm med kvarts. Såväl arbetsgivare som anställd är skyldig att se till så att andningsskyddet används.

Vi på Procurator rekommenderar minst halvmasker från exempelvis MSA, Moldex, Scott, Sundström eller 3M. Men om arbetet pågår längre än två timmar och är fysiskt tyngre och mer omfattande i smutsigare miljöer blir andningsbelastningen högre med större risker. Då bör man använda ett fläktmatat andningsskydd.

Utöver andningsskydd är ytterligare skyddsutrustning rekommenderbart. Dammet finns kvar på kläder och utrustning vilket du riskerar att andas in även efter utfört arbete. Därför är korttidsoveraller samt skyddshandskar aktuella. Information om alla skyddsprodukter hittar du under Andningsskydd mot kvartsdamm på Procurators hemsida.

Fakta

Kvarts-stendamm, Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Relaterade nyheter

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com