Gå direkt till innehåll
Därför kan KBM Disinfection by LifeClean avdöda coronavirus och andra svåra virus

Blogginlägg -

Därför kan KBM Disinfection by LifeClean avdöda coronavirus och andra svåra virus

KBM Disinfection by LifeClean är bekräftat effektivt mot flertalet virus som coronavirus och norovirus samt bakterier, sporer och mögel. Samtidigt är det ytterst skonsamt mot miljö, material, människa och djur. Hur är det möjligt? Vi har experternas förklaring.

Innehållet i desinfektionsmedlet KBM Disinfection by LifeClean är unikt då det är till 99,6% vattenbaserat. Resterande del innehåller bland annat tensider och klordioxid. Det sistnämnda påminner till sitt namn och till viss del lukt om klor, men det fungerar på ett helt annat och mildare sätt.

  • Desinfektionsprocessen sker genom oxidation av klordioxid. Det betyder att desinfektionsmedlet bryter ned och tränger sig igenom cellmembran samt DNA och RNA* i mikroorganismer som bakterier, virus och sporer som därigenom elimineras. Det stoppar också utveckling av resistenta bakterier.
  • KBM Disinfection by LifeClean är vattenbaserad och bryts ner till syre, vatten, salt och låga halter av bologiskt nedbrytbara tensider** efteråt.

Sammantaget har därför KBM Disinfection by LifeClean en eliminerande effekt samtidigt som det är skonsamt. Det är också anledningen till att ingen skyddsutrustning behövs vid användandet.

Medlet fungerar utmärkt att använda i verksamheter som sjukhus, vårdcentraler, övriga vårdinrättningar som äldreboenden samt inom livsmedelsindustrin, veterinärkliniker och djurstallar, med flera. Besök vår hemsida för mer information om KBM Disinfection by LifeClean >>

Fakta

*DNA och RNA är - kortfattat sagt, viktiga för cellers funktion och utveckling.

** Tensider är ämnen som löser upp fett och smuts och ökar ytspänning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com