Gå direkt till innehåll
Uppsving för personlig skyddsutrustning

Nyhet -

Uppsving för personlig skyddsutrustning

Efterfrågan på personlig skyddsutrustning (PPE) har ökat sedan några år tillbaka och förväntas öka ytterligare. Det vittnar rapporter, tillverkare och leverantörer som vi själva.

Runtom i världen blir anställdas hälsa och säkerhet en allt viktigare fråga. Det har lett till att försäljningen av personlig skyddsutrustning (PPE) har ökat. Den förutspås dessutom att fortsätta öka. Total försäljning globalt av PPE-produkter förväntas stiga med drygt 40% till år 2022 (från ca 38 miljarder USD till drygt 63 miljarder USD.).*

DÄRFÖR ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN AV PPE

I en rapport släppt av Stratistics MRC sägs bakgrunden vara bland annat att myndigheter skärpt skyddskraven. Därigenom har försäljningen av PPE tagit fart. 

Här i Sverige har vi ju till exempel sett att en ny sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket lett till att fler får betala för brister i säkerheten. Det i sin tur kan mycket väl leda till att arbetsgivare ser över sitt behov och eventuell avsaknad av PPE-utrustning

Dessutom märks en global ökning i medvetenheten om hur risken för skador och allvarliga olyckor kan förebyggas genom att bära personlig skyddsutrustning. Detta förutspås bli tydligast i länder med snabb utveckling av tillverkningsindustri och tillväxtekonomi som exempelvis Kina, Indonesien och Indien. 

Konsumenternas krav på skyddsprodukternas funktion och design tros också driva på försäljningen eftersom allt fler nya innovativa och attraktiva lösningar lanseras för att besvara kraven.

De PPE-produkter som marknaden upplever mest tryck på är arbetshandskar och fallskyddsutrustning. Men även skyddskläder är på frammarsch i framförallt olje- och gasbranschen samt metallindustrin. 

David Esteves, produktchef arbetshandskar, bekräftar efterfrågan:

- Vi har tydligt märkt av i samtal med tillverkare, leverantörer och kunder att trycket på till exempel arbetshandskar är stort sedan flera månader tillbaka. Det är såklart glädjande eftersom det betyder att den enskilde individen skyddas i större utsträckning. Men det är också utmanande för alla inblandade parter för det betyder ju också att trycket ökar på tillverkningen av produkterna.

Marknadens förändringar är dock något vi kontinuerligt håller oss uppdaterade om och vi gör noga justeringar av tidplaner för produktutveckling och inköp. 

Trycket ger även utrymme för att visa på de fullgoda alternativ som finns om det trots allt skulle finnas brist på en specifik produkt. Några av de nyckelleverantörer som finns inom PPE-området är nämligen också våra samarbetspartners som 3M, Scott Safety, Ansell, Honeywell Safety Products, Sundström och Uvex och vi har även vårt eget varumärke Worksafe. Det gör att vi alltid har en produkt att erbjuda för var och ens unika behov.

FAKTA

Personal Protective Equipment (PPE)-Global Market Outlook (2015-2022), May 01, 2016, Stratistics MRC, www.orbisresearch.com

Personal Protective Equipment (PPE) Market Analysis By Product (Head, Eye & Face Protection, Hearing Protection, Protective Clothing, Respiratory Protection, Protective Footwear, Fall Protection, Hand Protection), By End-Use (Construction, Manufacturing O, Feb 24, 2016, www.prnewswire.com, www.prnewswire.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag.

Procurator AB erbjuder ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och KBM. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel. Vår vision är att skapa trygga, säkra och hållbara arbetsplatser. Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag inom industri, bygg, transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är OptiGroup en ledande europeisk distributionskoncern. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige. Mer information på www.optigroup.com.