Gå direkt till innehåll
Skulle du hoppa fallskärm utan fallskärmsutrustning?

Blogginlägg -

Skulle du hoppa fallskärm utan fallskärmsutrustning?

Det är självklart orimligt att inte ha en fallskärmsutrustning när man ska göra ett fallskärmshopp. Lika orimligt som att klättra upp på ett tak utan att använda fallskyddsutrustning. Eller...?

Frågan är högst relevant. För trots att arbete på tak innebär en fara för livet rapporteras det med jämna mellanrum att fallskyddsutrustning saknats helt eller att den varit bristfällig vid en fallolycka på en arbetsplats. Det är inte acceptabelt.

Detsamma gäller om du trots allt har en godkänd fallskyddsutrustning men inte har kunskapen kring ditt fallskydd. Vet du till exempel:

  • att en funktionskontroll av fallskyddsutrustningen ska göras innan användning? 
  • hur en sådan funktionskontroll ska göras?
  • att fallskyddsutrustningen ska besiktigas minst en gång per 12-månadersperiod?

Svaren på ovan frågor är viktiga om du jobbar på höjd och det krävs fallskyddsutrustning. Det är därför vi utöver vårt breda sortiment av fallskyddsprodukter även erbjuder utbildningar. 

Hos oss kan du gå allt från öppna utbildningar som grundkurs inom fallskydd till mer avancerade utbildningar för dig vars jobb kräver certifiering som till exempel mastcertifiering för arbete i mast. 

Du kan även gå utbildning som berättigar dig att utföra besiktning av fallskydd. Det kallas 'Kompetent person'. Besök vår hemsida för mer information: fallskyddsutbildning via Procurator

Utöver utbildningarna utför vi även besiktningar av fallskyddsutrustning. Den utför vi i någon av våra butiker från Malmö i söder till Luleå i norr men du kan även höra av dig till vår serviceverkstad.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag.

Procurator AB erbjuder ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och KBM. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel. Vår vision är att skapa trygga, säkra och hållbara arbetsplatser. Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag inom industri, bygg, transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är OptiGroup en ledande europeisk distributionskoncern. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige. Mer information på www.optigroup.com.