Gå direkt till innehåll
Skulle du hoppa fallskärm utan fallskärmsutrustning?

Blogginlägg -

Skulle du hoppa fallskärm utan fallskärmsutrustning?

Det är självklart orimligt att inte ha en fallskärmsutrustning när man ska göra ett fallskärmshopp. Lika orimligt som att klättra upp på ett tak utan att använda fallskyddsutrustning. Eller...?

Frågan är högst relevant. För trots att arbete på tak innebär en fara för livet rapporteras det med jämna mellanrum att fallskyddsutrustning saknats helt eller att den varit bristfällig vid en fallolycka på en arbetsplats. Det är inte acceptabelt.

Detsamma gäller om du trots allt har en godkänd fallskyddsutrustning men inte har kunskapen kring ditt fallskydd. Vet du till exempel:

  • att en funktionskontroll av fallskyddsutrustningen ska göras innan användning? 
  • hur en sådan funktionskontroll ska göras?
  • att fallskyddsutrustningen ska besiktigas minst en gång per 12-månadersperiod?

Svaren på ovan frågor är viktiga om du jobbar på höjd och det krävs fallskyddsutrustning. Det är därför vi utöver vårt breda sortiment av fallskyddsprodukter även erbjuder utbildningar. 

Hos oss kan du gå allt från öppna utbildningar som grundkurs inom fallskydd till mer avancerade utbildningar för dig vars jobb kräver certifiering som till exempel mastcertifiering för arbete i mast. 

Du kan även gå utbildning som berättigar dig att utföra besiktning av fallskydd. Det kallas 'Kompetent person'. Besök vår hemsida för mer information: fallskyddsutbildning via Procurator

Utöver utbildningarna utför vi även besiktningar av fallskyddsutrustning. Den utför vi i någon av våra butiker från Malmö i söder till Luleå i norr men du kan även höra av dig till vår serviceverkstad.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com