Gå direkt till innehåll
Hur arbetar Procurator för en hållbar utveckling?

Blogginlägg -

Hur arbetar Procurator för en hållbar utveckling?

FN:s globala hållbarhetsmål är många och alla är lika viktiga!

Procurator är aktiva inom allt från produktion och konsumtion till transport och arbetet för en hållbar utveckling finns alltid med i förgrunden och genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med mål och handlingsplaner för att ta största möjliga hänsyn till vår kvalitet- och miljöpåverkan.

Procurator ingår i OptiGroup som har genomfört en koncerngemensam väsentlighetsanalys där man identifierat fem av FN:s globala hållbarhetsmål som särskilt väsentliga för just vår verksamhet. Idag ska vi fokusera på tre av dem och berätta varför dessa är extra viktiga för oss.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

OptiGroup och Procurator tror starkt på att alla ska behandlas lika. Det är en självklarhet. Alla våra anställda har rätt till en trygg arbetsplats och med grund i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter jobbar vi aktivt för att alla ska behandlas rättvist och med respekt. Vi ser mångfald som en styrka och har ambitionen att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, handikapp, sexuell läggning, religion, politiska åsikter, etnisk eller social bakgrund.

Ledorden är ”Don’t break the chain”. Om alla er till att ta sitt eget ansvar kan vi tillsammans se till att våra värderingar efterföljs. Vi är prestigelösa i vårt arbete, ställer upp för våra kollegor och drar oss inte för att hjälpa till där det behövs. Genom kontinuerlig uppföljning av ENPS och medarbetarsamtal kopplat till arbetskultur, mående, trivsel och motivation försöker vi se till att alla känner sig sedda och hörda.

Givetvis är detta värderingar som även ska efterföljas av våra leverantörer och vi väljer samarbeten därefter. Procurator utgår från en koncerngemensam Code of Conduct, en uppförandekod som innefattar anti-korruption, bedrägeri och mutor. Vid val av leverantörer och samarbetspartner ska samtliga kriterier uppfyllas.


Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Vi kan konsumera hållbart!

Vi försöker alltid uppmuntra kunder till att konsumera smartare och mer hållbart. Våra säljare tar ett stort ansvar i att informera våra kunder om vårt miljötänk och vilka hållbara alternativ som vi kan erbjuda.

Oavsett vad kunden efterfrågar kan vi ofta föreslå ett miljövänligare alternativ. Det kan exempelvis handla om veckotransporter för att minska antalet sändningar och således vårt CO2e-utsläpp. Det kan även vara att föreslå produkter i vårt sortiment som tillverkas lokalt eller består av återvunnet material. Att ha en nära och kontinuerlig dialog med kunden är en förutsättning och våra säljare är avgörande för att driva detta arbete framåt!

Vad gäller produktion försöker vi alltid hitta miljövänliga lösningar på så mycket som möjligt och vår produktion består idag till viss del av återvunnet och ekologiskt material. Vi fortsätter att ställa höga krav på leverantörer och jobbar ständigt med att implementera vårt hållbarhetsarbete i leveranskedjan. Fokus ligger även på att säkerställa etiska affärer och ta starkt avstånd från mutor, korruption och konkurrenshämmande aktiviteter.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Den globala uppvärmningen är ett hot som vi måste lösa tillsammans. Det är upp till var och en att ta sitt ansvar för att vända på trenden.

En stor utmaning för oss är minska antalet sändningar och CO2e-utsläpp, vilket vi ämnar uppnå genom smarta logistiklösningar, alternativa drivmedel samt optimerade transporter och emballering. Genom konsolidering kan lastutrymmen utnyttjas till fullo och således kan antalet bilar på vägarna minimeras. Detta medför även en minskad förbrukning av lastpallar och emballage.

Valet att anlita DSV som huvudlogistikpartner grundar sig i att de har ambitiösa hållbarhetsmål och arbetar dedikerat med agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. De tar ansvar för att driva verksamheten mot att minimera miljöpåverkan från transport- och logistiktjänster. DSV utför även noggrann och utförlig registrering av sina sändningar. Statistik kopplat till bland annat typ av bränsle, mängd bränsle, samt möjligheter till alternativa bränsle redovisas grundligt.

Arbetet mot ett hållbart företagande fortsätter och resan har bara börjat!

Ämnen

Relaterat innehåll

Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag.

Procurator AB erbjuder ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och KBM. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel. Vår vision är att skapa trygga, säkra och hållbara arbetsplatser. Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag inom industri, bygg, transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är OptiGroup en ledande europeisk distributionskoncern. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige. Mer information på www.optigroup.com.