Gå direkt till innehåll
Fallskydd
Fallskydd

Blogginlägg -

För oss är din säkerhet viktigast!

Procurator vill skapa trygga och säkra arbetsförhållanden för alla. I de branscher som vi är verksamma inom finns en hel del områden som kan innebära potentiell fara, där skor, arbetskläder och annan utrustning inte räcker till. För att kunna erbjuda en heltäckande säkerhetslösning behövs ibland andra produkter och tjänster.

Technical Advanced Protection (TAP) har allt det där och idag vill vi berätta om tre av våra absolut största kompetensområden.


Fallskydd

Flertalet olyckor i arbetslivet är relaterade till fall och risken för fallolyckor förekommer både på hög och låg höjd. Att investera i ett fallskydd kan därför likställas vid en investering i liv och hälsa.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Vanliga orsaker till fallolyckor på arbetsplatsen är bristfällig eller felanvändning av utrustning samt bristande utbildning. Enligt lag är det arbetsgivarens ansvar att ombesörja att fallskydd finns på plats, samt se till att rätt utrustning och kunskap finns tillgänglig.

Procurator genomför en kundanpassad riskanalys på din arbetsplats där en bedömning görs av vilka potentiella risker som förekommer och således vilka skydd som behövs. Vi för en kontinuerlig dialog med kunden och tillsammans med vår specialist väljs sedan ett lämpligt fallskyddssystem som uppfyller just era krav och behov.


Gas, Kem och Andning

För de som arbetar i miljöer med farliga gaser och andra ämnen har vi ett brett sortiment av allt från gasdetektorer till kem- och andningsskydd.

För att du som kund ska få all kunskap du behöver om produkterna erbjuder vi här, med kundens riskanalys som grund, en utförlig behovsanalys för att bedöma vilka skydd som är väsentliga för din arbetsplats.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Overaller och kemskyddsdräkter med goda partikelbarriäregenskaper kan vara avgörande i miljöer med exempelvis farlig gas. Procurator har flera typer av overaller som tillverkats för att klara av dessa förhållanden och våra experter hjälper dig att hitta overallen med den typ av skydd som du behöver.

För andningsskydd utför vi även ett kvantitativt täthetstest på din arbetsplats för upptäcka eventuellt läckage. Med hjälp av en partikelräknare mäts antalet partiklar utanför och innanför masken. Med mätningsresultaten som grund kan sedan lämpligt andningsskydd väljas.

Utbildning

Våra tjänster i all ära, men för Procurator och TAP handlar det, som tidigare nämnt, om att kunna förse kunden med en heltäckande säkerhetslösning och service, support och utbildning är således viktiga delar. Vi vill försäkra oss om att din säkerhet kan försäkras, så att säga.

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom alla våra tjänster. Det är viktigt för oss att vi vet vad vi pratar om för att kunna hjälpa, och skapa så goda förutsättningar som möjligt för kunden.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Utöver utbildning är vi otroligt måna om att vara tillgängliga för kunden och vara behjälpliga med service och support i så stor utsträckning som möjligt. Våra experter på TAP har lång erfarenhet och certifiering för att utföra service och underhåll på personlig skyddsutrustning. Vi utför kontroll, besiktning, service, kalibrering och reparation på de flesta av våra tjänster.

Vilken produkt eller tjänst det än handlar om är det viktigt för oss att kunden känner sig nöjd och trygg i sitt val. Vi har därför alltid en löpande dialog med uppföljning och kundbesök för att utvärdera kundupplevelser och åtgärda eventuella problem.

Fara ska inte behöva innebära risk. TAP hjälper dig att skapa en trygg och säker arbetsplats för dina anställda!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag.

Procurator AB erbjuder ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och KBM. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel. Vår vision är att skapa trygga, säkra och hållbara arbetsplatser. Med rätt produkter, kunskap och service ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag inom industri, bygg, transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är OptiGroup en ledande europeisk distributionskoncern. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige. Mer information på www.optigroup.com.