Gå direkt till innehåll
Belastning vanlig orsak till arbetssjukdom

Blogginlägg -

Belastning vanlig orsak till arbetssjukdom

Belastningsbesvär utgör 39% av alla inrapporterade arbetssjukdomar till Försäkringskassan. Kunskapen om hur man skyddar sig mot besvären borde vara högre.

Tunga lyft och tunga förflyttningar sliter. Ensidigt, monotont arbete och olämpliga arbetsställningar gör inte saken bättre. Det här begriper vi alla. Trots det ligger belastningsbesvär bakom de vanligast rapporterade arbetssjukdomarna.*

Rätten till hjälp och ansvar

En av anledningarna till att många får skador kan vara att de ofta utvecklas under en lång tid. Det gör att du inte hinner uppfatta skadan förrän det är för sent. Av de som rapporterar att de har skador kommer 60% från den som är 45 år eller äldre.* Därför är både utbildning som hjälpmedel i förväg viktiga.

Beroende på risker och vad du arbetar med ska din arbetsgivare se till att du får nödvändig kunskap för att undvika belastningsbesvär. Men även du som arbetstagare har skyldighet att arbeta för att du och din kropp mår bra på jobbet. Detta finns reglerat i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.** 

Det är här din ergonomi kommer in. Ergonomi är uppbyggt av flera beståndsdelar och en av dem gäller den fysiska delen i arbetet. Rätt rörelser, hållning och vila är viktiga för din kropp: Tips för din ergonomi

Utöver kroppens rörelser nämner Arbetsmiljöverket även att olika hjälpmedel kan vara behövliga. Det finns exempelvis knäskydd, handledsskydd, ryggstödsbälten och armbågsskydd. Skaffa dig en uppfattning av hur de hjälper dig. Prata med oss om du undrar över något: Ergonomiska skydd och stöd i arbetsdagen

Tänk på att du ska se hjälpmedlen som ett stöd och inte som en helhetslösning. Din kropp behöver främst rätt ergonomiska rörelser, variation och vila för att undvika risken för belastningsbesvär och/eller bestående men. 

Fakta

* Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:1 Arbetsskador 2016 Occupational accidents and work-related diseases, https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2016/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2016-rapport-2017-1.pdf

** Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter, www.av.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi förenklar din arbetsdag med produkter, kunskap och innovativa lösningar.

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. Besök www.optigroup.com