Gänget bakom uppdateringen av våra produkter enligt den nya PPE-förordningen - Jonas Larsson, Lisa Fimreite, Maria Borbos, Carina Nilsson och Annica Paulsson Haglund.
Gänget bakom uppdateringen av våra produkter enligt den nya PPE-förordningen - Jonas Larsson, Lisa Fimreite, Maria Borbos, Carina Nilsson och Annica Paulsson Haglund.

Blogginlägg -

Vi laddar för nya regler för din personliga säkerhet

Det gäller att vara noga med utvecklingen av personlig skyddsutrustning (PPE) som exempelvis varselkläder. Då och då kommer nya regler inom EU och vi som producenter måste se till att följa dem. Vårt gäng som ansvarar för detta inom skyddskläder hade nyligen ett uppföljningsmöte gällande den nya PPE-förordningen.

Samtliga medlemsländer i EU ska från och med den 21 april 2018 följa en ny förordning som heter 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Den ersätter ett tidigare direktiv - 89/686/EEG som infördes 1992. 

Varför kommer det nya regler?

- Det gamla direktivet från 1992 behövde en uppdatering. På drygt 25 år har många saker förändrats på produktsidan och även på arbetsplatserna. Den nya förordningen handlar om att förbättra och standardisera skyddsutrustning mot risker i arbetet i hela EU och EES. Genom att aktörernas ansvar förtydligas i hela värdekedjan ska användaren kunna få rätt skydd och korrekt information, säger Lisa Fimreite.

Lisa arbetar som konsult och tillsammans med henne jobbar vi på Procurator för att se till att allt blir rätt genom hela kedjan från produktutveckling till färdig produkt.

Vad betyder allt detta?

Alla nya produkter inom personlig skyddsutrusning (PPE) som släpps på marknaden från och med den 21 april i år ska uppfylla den nya förordningen och det finns flera viktiga punkter att titta på. Till exempel:

  • Kravet på teknisk dokumentation av produkterna ökar på alla aktörer - från tillverkare och importör till distributör.
  • Viss teknisk dokumentation som EU-försäkran om överensstämmelse ska vara tillgänglig på exempelvis vår hemsida.
  • Certifikat på produkterna (också kallat EU-typintyg) gäller längst i fem år från utfärdandet.
  • Fler PPE-produkter än tidigare klassas som det som kallas för riskkategori III, såsom skydd mot drunkning och skydd mot skadligt buller.

- För oss är ju det här inget ovanligt egentligen. Vi måste ju ständigt uppdatera oss själva och produkterna och det är otroligt givande när vi samlas. Det är då allt sätts på sin spets vilket gör att vi säkrar upp produkternas skyddsfunktioner ordentligt och kan vara trygga med slutresultatet, säger Annica Paulsson Haglund, Category Manager Clothes.

Arbetet med att säkra produkternas giltighet enligt förordningen fortgår nu enligt plan och gänget är övertygade om att allt blir klart i tid.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Karlsson

Presskontakt VD

Relaterade nyheter