Vaddå en ny PPE-förordning?

Blogginlägg -

Vaddå en ny PPE-förordning?

Hört talas om den nya förordningen (EU) 2016/425? Den som gäller all PPE - personlig skyddsutrustning? PPE-förordningen trädde ikraft redan förra året men det har surrats om den en del den senaste tiden. Vi reder ut varför och kort om vad den innebär.

21 april 2018 kom en ny PPE-förordning - (EU) 2016/425, som gäller all personlig skyddsutrustning (PPE) i hela EU och EES. PPE-förordningen har sedan dess gällt parallellt med det gamla direktivet - 89/686/EEG. Detta för att tillverkare, distributörer och importörer skulle ha möjlighet att anpassa sig till de nya reglerna. 

Från och med 21 april 2019 gäller dock endast den nya PPE-förordningen. Det är en av anledningarna till att förordningen har varit i hetluften men också att förordningen ställer högre krav på information kring PPE-produkter. 

I klarspråk betyder detta...

  • Efter 21 april 2019 får enbart PPE-produkter som uppfyller (EU) 2016/425 släppas ut på marknaden. 
  • PPE som bara uppfyller det gamla direktivet 89/686/EEG (och som släpptes på marknaden före 21 april 2019) får bara fortsätta att distribueras fram till den 21 april 2023.

Några förändringar med PPE-förordningen (EU) 2016/425

  • Utökade krav gällande märkning av produkterna och dess tekniska dokumentation t.ex. tillverkarens bruksanvisning (User Instructions).
  • EU-försäkran om överensstämmelse som inte medföljer varan ska finnas tillgänglig på en webbsida som anges i tillverkarens bruksanvisning (Declaration of Conformity).
  • EU-typintyg får en begränsad giltighetstid till max fem år efter utfärdandet. Det betyder att ett EG-typkontrollintyg enligt det gamla direktivet 89/686/EEG gäller längst till 21 april 2023.
  • Kraven på distributörer är större med att tillse att den skyddsutrustning som tillhandahålls uppfyller nya PPE-förordningen.

På Procurator ser vi positivt på omställningen till den nya förordningen och har arbetat intensivt med att se till att produkter som lyder under PPE-förordningen uppfyller regelverket och relevanta harmoniserade standarder. 

Allt för att du som använder PPE ska känna dig trygg helt enkelt.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Karlsson

Presskontakt VD

Relaterade nyheter

Relaterade event