Arbetsgivare måste ha koll på nya gränser

Blogginlägg -

Arbetsgivare måste ha koll på nya gränser

Exponering för olika kemikalier och kemiska blandningar i arbetet innebär en hälsofara som arbetsgivare måste skydda sina anställda från. Arbetsmiljöverket har nyligen kommit med nya hygieniska gränsvärden för exponeringen. Det är viktigt att uppdatera sig om dessa. 

Sedan augusti 2018 gäller en ny föreskrift för hantering av kemikalier och kemikalier som frigörs eller bildas under arbetets gång - AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden. Den innehåller en sammanställning av gränsvärden för drygt 500 olika ämnen. 

Arbetsgivare måste se till att det går att upptäcka och mäta halten av de luftburna gaserna. Det görs med kvalificerad mätutrustning. Är man anställd måste man använda mätutrustningen dagligen. 

Livsviktigt instrument

- Många yrken där du arbetar med direkt hälsofarliga kemikalier är krävande. Du måste hela tiden ha koll på om det finns luftföroreningar som innebär en fara för ditt liv och både skyddsutrustning som mätinstrument behöver vara högkvalificerade. Så är det om du till exempel jobbar i ett slutet utrymme eller i olika typer av temperaturer. Då krävs mätutrustning som tål stötar och extrem kyla eller värme.

Det säger Magnus Paulander, en av våra experter inom  gasmätarutrustning. Han och kollegorna håller sig ständigt uppdaterade om vad Arbetsmiljöverket säger och vilka produkter som uppfyller kraven så att de alltid kan ge rätt råd i samtal med både arbetsgivare som anställda på en arbetsplats. 

- Det ska inte finnas tvekan om att kvaliteten är det främsta argumentet i valet av mätinstrument eftersom det kan vara livsavgörande. För att kunna följa de nya hygieniska gränsvärdena rekommenderar vi multigasdetektorer av typen  Altair 4XR från MSA. Den är robust och vattentät, klarar fall från hög höjd mot hårt underlag och extrema temperaturer på mellan +60 till -40 grader Celsius. 

Altair 4XR kan även skicka viktiga incidentvarningar i realtid till kollegor med en app via trådlös Bluetooth-anslutning. En multigasdetektor av det här slaget upptäcker allt från giftiga gaser, explosiva gaser till syrebrist så med tanke på det är den ett tryggt val för livet. 

För att fler ska kunna följa de nya hygieniska gränsvärdena ger vi fram till december 2018 ett nedsatt pris på gasmätaren. Besök webben: Altair 4XR

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Karlsson

Presskontakt VD

Relaterade nyheter