Gå direkt till innehåll
Flera larm på grund av brister vid renoveringar med asbestsanering

Nyhet -

Flera larm på grund av brister vid renoveringar med asbestsanering

Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1980-talet på grund av de hälsorisker materialet ger upphov till. Tyvärr finns det fortfarande risk att exponeras för asbest då det använts under många år inom byggbranschen. Nu har många larm kommit om brister i asbestsaneringen vid renoverings- och rivningsarbeten. Det är dags att uppmärksamma problemet.

Från 1950-talet och några decennier framåt var asbest vanligt vid byggnadsarbeten. Det var också då många skolor och förskolor byggdes i Sverige. För många av de här byggnaderna är det nu dags för renoveringar eller rivningsarbeten. 

Det innebär en hälsorisk för den som utför arbetet och för omgivningen om det inte utförs på korrekt sätt. Asbest kan spridas via dammet och sjukdomar som cancer, KOL och asbestos är några av konsekvenserna vid exponering för asbest.

Asbestsaneringen brister - föräldrar slår larm

Vid hantering och sanering av asbest ska Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1 följas och den är tydlig med bland annat det här: 

  • Hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas tillgängliga på plats.
  • Personlig skyddsutrustning ska bäras under saneringen.
  • Rutiner för hur man tar av sig skyddsutrustningen är viktiga. Det kan behövas luftslussar, möjligheter till att duscha samt att rengöra skyddsutrustning på arbetsplatsen för de som sanerar. 
  • Spill av asbest får inte ligga framme för vem som helst att komma åt.

Gällande val av skyddsutrustning ska det göras enligt riskbedömning men det handlar om skyddskläder och andningsskydd. Det finns även krav på att personal som utför arbetet ska ha genomgått asbestutbildning samt att arbetsgivaren ska ordna med exponeringskontroller och medicinska kontroller. 

På sistone har larm kommit in till skyddsombud och Arbetsmiljöverket om brister i saneringsarbetet. Många gånger kommer larmen från föräldrar till barn i skolor som renoveras medan övrig verksamhet pågår. Larmen handlar ofta om att damm från saneringsarbetet sprids och att spill av asbestmaterial ligger framme som barn kommer åt.

Även brister som att fel andningsskydd används, att det är fel filter i andningsskyddet eller att det inte finns några skyddskläder åt de som sanerar förekommer i larmen. Detta rapporterar tidningen Dagens arbete och TV4.*

Det här är allvarliga brister som måste åtgärdas. Framförallt ska de undvikas från första början. Därför är det viktigt att man tar hjälp av experter på asbestsanering innan arbetet påbörjas. Där kan vi bistå med kunskap och val av skyddsutrustning: förslag till personlig skyddsutrustning

Tveka inte att höra av dig till oss på info.se@procurator.com eller via 0200 811 000 för att hitta din utrustning.

Fakta

"Stora brister vid asbestsanering", TV4Play, www.tv4play.se/program/nyheterna/10067288, 18 juni 2018

* "Här har asbestlarmet gått", Dagens arbete, da.se/2018/06/har-har-asbestlarmet-gatt, 18 juni 2018

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Karlsson

Presskontakt VD

Relaterade nyheter