Gå direkt till innehåll
Helmask M98 är den mask som räddningstjänst, ambulans, polis och försvar bör använda.
Helmask M98 är den mask som räddningstjänst, ambulans, polis och försvar bör använda.

Nyhet -

Ambulans, räddningstjänst och polis måste byta skyddsmask

Ett förbud har gått ut av Arbetsmiljöverket mot användning av en specifik skyddsmask mot giftiga gasutsläpp. Skyddsmasken delades ut av Socialstyrelsen 1990 till personal inom region och landsting. Sker ett farligt gasutsläpp finns det risk för allvarliga konsekvenser. 

Personal inom exempelvis brandförsvar, ambulans och polis har i många fall idag ett andningsskydd för användning vid risk för giftiga gasolyckor - en skyddsmask kallad M90. Masken gavs ut av Socialstyrelsen men enligt reglerna får denna endast användas av Försvarets Materialverk, FMV. 

Masken är nämligen klassad som något som kallas för komplicerad personlig skyddsutrustning och dessutom är CE-märkningen bristande enligt EU:s regler för användning inom annan verksamhet. 

Informationen om att stoppa användningen av masken har gått ut till landstingen men få vet vilket alternativ de ska gå över till.

Alternativet som fungerar - helmask M98

Om en olycka händer där farliga gaser är inblandade kan det bli kritiskt inom funktioner för livräddning och samhällsskydd. Därför har vi tillsammans med Scott Safety tittat på en skyddsmask som kan ersätta den aktuella skyddsmasken. Vi rekommenderar istället helmask M98.

Scott Safetys helmask M98 skyddar användarens ansikte och andningsorgan mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker, så kallade CBRNE-risker. Den är speciellt framtagen för försvar och räddningstjänst, ambulans samt polis och finns som beställningsvara hos Procurator.

Procurator bistår även med fullständig utbildning i användandet samt kontroll av Scott Safety helmask M98. Kontakta Procurator så hjälper vi dig:  info.se@procurator.com alternativt ring 0200 811 000.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Karlsson

Presskontakt VD

Relaterat material

Relaterade nyheter